Najčastejšie otázky a odpovede

KÚPA KREDITU NA DOPRAVNÚ KARTU A PREDPLATNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK (ELEKTRIČENKA, PCL)

AKO SI PRIDÁM KARTU, SNR ČÍSLO KARTY?

Pre pridanie karty je nutné najskôr sa registrovať na https://eshop.idsbk.sk/, registrácia je možná cez Google účet, Facebook alebo meno a heslo. Kartu si registrujete uvedením údajov z karty: Meno, Priezvisko a SNR číslo karty. Meno a priezvisko musí byť napísané vo forme, ako je uvedené na dopravnej karte. SNR číslo karty nájdete na dopravnej karte (spravidla 10 alebo 17 miestne číslo) alebo na cestovnom lístku, ktorý vám vydal vodič.

AKO ZISTÍM ZOSTATOK NA KARTE ALEBO PLATNOSŤ PREDPLATNÉHO LÍSTKA?

Na pripojenej karte v eshope budete mať denne k dispozícii prehľad o stave kreditu na dopravnej peňaženke alebo platnosti predplatného cestovného lístka. Registrácia karty prináša aj pohodlie pri nabíjaní kreditu alebo kúpy PCL, pretože kartu máte uloženú v aplikácii a nemusíte vždy pri nákupe opisovať SNR číslo. Aktuálna informácia o zostatku kreditu je z posledného načítania dát od dopravcu. V niektorých prípadoch prichádzajú dáta od dopravcu oneskorene (max. 2 dni), preto je dôležité si čítať aj k akému dátumu je zostatok na karte aktualizovaný.

AKÉ PRODUKTY MÔŽEM NAKÚPIŤ V ESHOPE?

Cestujúci si môže v eshope dobiť kredit na dopravnú kartu alebo si kúpiť predplatný cestovný lístok.

NA AKÉ DOPRAVNÉ KARTY MÔŽEM ZAKÚPIŤ PRODUKTY V ESHOPE?

V eshope IDS BK je možné zakúpiť produkty na dopravné karty, ktoré vydali všetci dopravcovia v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji okrem kariet Železničnej spoločnosti Slovensko. Kúpa na karty ZSSK sa pripravuje.

VLASTNÍM PREUKAZ ŠTUDENTA ALEBO PREUKAZ ŽIAKA VYDANÝ ŠKOLOU

Preukaz študenta je vydávaný vysokou školou s vizuálom ISIC (alebo vizuálom vysokej školy). Preukazy žiaka sú vydávané základnou alebo strednou školou s vizuálom ISIC (alebo iným vizuálom školy). Držitelia Preukazu študenta / žiaka môžu nakupovať v eshope, ak majú aktivovanú dopravnú peňaženku a majú zaplatený prolongačný poplatok za využívanie zliav v doprave pre daný školský rok.

PLATBA PREBEHLA, ALE NA DOPRAVNEJ KARTE SA NENAVÝŠIL KREDIT

Po úspešnom zaplatení objednávky dobitia kreditu alebo predplatného cestovné lístka je nutné priložiť kartu k zariadeniu dopravcu (čítačke kariet vo vozidle), aby sa kredit aktualizoval na dopravnej karte. Informácia o objednávke je do zariadení dopravcu nahrávaná s oneskorením, spravidla 30 minút až 2 hodiny od nákupu. Ak sa pri pokuse o zápis na dopravnú kartu budete nachádzať v oblasti bez pokrytia signálom mobilného operátora, nemusí byť zápis úspešný a kredit bude na kartu pripísaný neskôr.
Zariadenia dopravcu sú čítačky dopravných kariet v palubnom počítači v prímestských autobusových linkách,v označovačoch cestovných lístkov vo vozidlách MHD a na železničných staniciach. Čítačky dopravných kariet sú aj v multifunkčných predajných automatoch. V eshope vidíte informáciu o dobití kreditu ako čakajúcu operáciu. V prípade, ak ku zápisu sumy zakúpeného kreditu nedošlo, nebola táto informácia ešte nahratá do zariadení v danom vozidle.
Ak problém so zápisom kreditu pretrváva, prosím kontaktujte nás na eshop@bid.sk. V správe uveďte SNR číslo karty, číslo objednávky, meno a priezvisko držiteľa karty.

JE MOŽNÉ STORNOVAŤ DOBITÝ KREDIT?

Objednaný a zaplatený kredit na karte nie možné stornovať. Po zaplatení objednávky sa informácia o dobití kreditu na vašej karte postupne distribuujú do zariadení dopravcu (označovače cestovných lístkov, palubné počítače) a nie je možné zabezpečiť, aby po storne objednávky boli informácie o storne aktualizované vo všetkých zariadeniach. V prípade, ak z nejakých dôvodov nemôžete precestovať kredit, môžete navštíviť kontaktné miesto dopravcu, ktorý vám vydal dopravnú kartu a požiadať o zrušenie karty alebo vrátenie kreditu.

JE MOŽNÉ STORNOVAŤ ZAKÚPENÉ PCL (PREDPLATNÝ LÍSTOK)?

Zaplatená objednávka PCL môže byť priamo v eshope IDS BK vystornovaná, len ak začiatok platnosti daného PCL nastane až minimálne o jeden deň. To znamená, že ak PCL už je platný, alebo platí od zajtrajšieho dňa, storno už nie je možné. Po zaplatení objednávky sa informácia o kúpe PCL na vašej karte postupne distribuuje do zariadení dopravcov v IDS BK (označovače cestovných lístkov, palubné počítače, revízorské čítačky) a nie je možné zabezpečiť, aby po storne objednávky boli informácie o storne aktualizované vo všetkých zariadeniach. V prípade nejasností, napíšte na mail eshop@bid.sk, radi vás informujeme.
Podmienky storna PCL sa riadia prepravným poriadkom IDS BK.

MUSÍM MAŤ DOPRAVNÚ KARTU PRI KONTROLE V AUTOBUSE?

Cez eshop si zakúpite predplatný lístok a máte aktuálnu informáciu o platnosti predplatného lístka a o výške kreditu. Stále však je potrebné nosiť plastovú dopravnú kartu so sebou a preukazovať svoj predplatný lístok pri prepravnej kontrole.

NEAKTUÁLNE TRANSAKCIE A STAV KREDITU

NEMÁM ZOBRAZENÉ VŠETKY TRANSAKCIE

Transakcie sa zobrazujú v eshope po načítaní informácií o jazdách a zostatku kreditu na karte z vozidiel dopravcu, preto môže dôjsť k omeškaniu prenosu informácií spravidla 2 dni. Preto môže cestujúci dočasne vidieť nie všetky transakcie a neaktuálny stav kreditu. Cestujúci v transakciách vidí objednávku kreditu, pripísanie kreditu na kartu a odpísanie kreditu pri jednotlivých jazdách, ktoré zaplatí svojou dopravnou kartou. Rovnako sa mu zobrazí aj kúpa predplatného cestovného lístka.

KEDY BUDE PRIPÍSANÝ KREDIT NA DOPRAVNÚ KARTU PO DOBITÍ V ESHOPE

Kredit je na kartu pripísaný po priložení karty ku zariadeniu dopravcu, ktoré má aktualizované informácie o eshopových dobitiach. K aktualizácii zariadení dochádza v pravidelných intervaloch, zvyčajne do 2 hodín od dobitia v eshope by mali byť aktualizované všetky zariadenia dopravcu. Sú prípady, kedy môže byť kredit pripísaný neskôr a to len výnimočne pri spojoch, ktoré vychádzajú z oblastí, ktoré nie sú pokryté mobilným signálom a tým pádom sa informácia o dobití karty nahrá do zariadenia vozidla až po pripojení zariadenia vozidla na mobilnú sieť. Takáto situácia sa môže tiež stať pri prvom rannom spoji a z tohto dôvodu odporúčame cestujúcemu, aby mal vždy rezervu na dopravnej karte a dobíjal kartu s dostatočným predstihom.

Zákaznícka podpora

Ak ste nenašli odpoveď, napíšte nám správu.

Odoslaním formuláru potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov TU

Telefonická podpora na +421 948 102 102 (v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hod.). Telefonicky poskytujeme aj informácie o odchodoch alebo meškaniach autobusov a vlakov.

Kontakt

Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
Jankolova 6
854 01 Bratislava 5

IČO: 35949473
IČ DPH: SK2022045894
Zapísaná v OR OS Bratislava I,    
oddiel: Sa, vložka č. 4799/B   

 

Mail: eshop@bid.sk
Tel.: +421 948 102 102